Siirry suoraan sisältöön

Serlachius-residenssin ohjeet ja säännöt

Residenssiin hakijan tulee tutustua residenssin sääntöihin ja ohjeisiin. Lähettämällä hakemuksen hakija kuittaa lukeneensa residenssin säännöt ja ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä residenssipaikan saadessaan.

Serlachius-residenssin työryhmä käsittelee hakemukset luottamuksella: mitään hakijan ilmoittamia tietoja ei anneta ulkopuolisille. Residenssiin työskentelemään valittujen työsuunnitelmat arkistoidaan pysyvästi. Ei-valituksi tulleiden hakemuksia säilytetään haetun residenssikauden loppuun asti.

Residenssityöryhmän päätökset ovat lopullisia, työryhmä ei perustele päätöksiään eikä niistä voi valittaa. Halutessaan residenssityöryhmä voi kutsua residenssiin henkilöitä myös hakuprosessin ulkopuolelta. Kutsuttujen henkilöiden on sitouduttava noudattamaan samoja sääntöjä kuin hakuprosessin kautta valittujen.

Residenssisopimus

Residenssihakijan saatua myöntävän päätöksen, hänelle on varattu työskentelytila Aleksanterin linnasta sekä asuinpaikka residenssiasunto Einolasta tai muusta residenssityöryhmän valitsemasta paikasta. Residenssivaraus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella.

Aikataulut

Tarkka saapumispäivämäärä on ilmoitettava 1 kk ennen residenssijakson alkamista. Myös mahdollisista muutoksista ennen residenssijakson alkua sekä sen kuluessa on ilmoitettava. Mikäli hakija joutuu perumaan hänelle myönnetyn residenssipaikan, toivotaan peruutusta hyvissä ajoin, vähintään kolmea kuukautta etukäteen. Mikäli residenssipaikan peruu alle 1 kk ennen residenssin alkamista, joutuu maksamaan sadan euron sakon. Lääkärin kirjoittamalla sairauslomatodistuksella sakkoa ei joudu maksamaan. Peruutustapauksissa työryhmä jakaa vapautuneen residenssijakson varasijan saaneelle tai muutoin sopimaksi katsomalleen henkilölle. Mikäli hakija ei saavu residenssiin eikä ole ilmoittanut viivästyksestä, hän menettää residenssipaikkansa 24 tunnin kuluessa.

Edellytykset residenssiasukkaalta

Hakijan tai työryhmän vastuuhenkilön ja jäsenten on oltava täysi-ikäisiä kotimaansa lain mukaan. Yläikärajaa ei ole. Hakijalla on oltava riittävän hyvä suomen tai englanninkielen taito arkipäivän kommunikointiin sekä työskentelytilanteisiin. Työryhmän kokoonpanolle tai henkilöiden määrälle ei ole rajoituksia. Asuin- ja työtilojen rajoitteet on kuitenkin hakijan huomioitava jo hakuvaiheessa. Hakijan on oltava yksityishenkilö. Residenssissä asuminen on väliaikaista eli myös virallinen osoite täytyy olla olemassa. Galleriat tai muut hakijoita edustavat laitokset, järjestöt, yhdistykset yms. eivät voi hakea residenssiä hakijan puolesta. Yksityishenkilö voi kuitenkin edustaa jotain edellä mainittua tahoa residenssiaikanaan.

Asukkaalla ei ole oikeutta tehdä residenssin nimissä sopimuksia muiden kolmansien osapuolien kanssa. Residenssiasukkaan ja jokaisen residenssissä työskentelijän on hyvä tutustua mm. Suomen tekijänoikeuslakiin yms. jotta sen voi huomioida työskentelyssään.

Huomioithan, että Serlachius-residenssi on avoin taiteilijoille, jotka matkustavat perheensä kanssa.

Serlachius-residenssi on esteetön.

Vakuutukset

Hakijan on huolehdittava itse siitä, että kaikki tarvittavat vakuutukset ja matkustusasiakirjat ovat ajan tasalla. Serlachius-residenssi sitoutuu toimittamaan asukkaalle pyynnöstä vakuutuksia ja matkustusasiakirjoja varten vaadittavat lausunnot ja todistukset.

Kustannukset ja loppuraportti

Residenssiasunnosta ja työtiloista ei peritä vuokraa. Vuokran sijaan asukkailta edellytetään vähintään yhden A4 pituista (n. 2 000 merkkiä) kirjallista raporttia oleskelustaan ja työskentelystään Mäntässä. Raporttiin voi liittää myös kuvia tai videoita. Raportti on toimitettava Serlachius-residenssille viimeistään kuukauden kuluttua residenssijakson päättymisestä. Mikäli raporttia ei toimiteta määräaikaan mennessä, peritään residenssiasunnosta ja työtilojen käytöstä käyttövuokraa takautuvasti jälkikäteen. Vuokran määrä on jokaiselta täysi-ikäiseltä residenssivieraalta 300 € / kk.

Serlachius-residenssillä on oikeus käyttää raporttia ilman korvausta oman toimintansa tiedotukseen, markkinointiin ja tutkimukseen. Käytön yhteydessä raportin tekijä on mainittava poikkeuksetta. Loppuraportti arkistoidaan pysyvästi yhdessä työsuunnitelman kanssa.

Jos työstät residenssijakson aikana näyttelyä, julkaisua tai opinnäytetyötä, toivomme, että Serlachius-residenssin tuki mainitaan esimerkiksi tiedotteessa tai saatesanoissa. Suosittelemme käyttämään näissä yhteyksissä residenssin logoa.

Asukas on itse vastuussa kaikista muista kuluistaan, kuten matka-, materiaali ja elinkustannuksista. Hakulomakkeessa ilmoitetuilta kanssamatkustajilta tai etukäteen sovituilta yövierailta ei peritä korvausta majoittumisesta tai tilojen käytöstä. Muutoin he vastaavat itse kaikista kuluistaan.

Serlachius-residenssi sitoutuu toimittamaan asukkaalle pyynnöstä rahoitushakemuksia varten vaadittavat lausunnot ja todistukset.

Tilojen yleiset järjestyssäännöt

Residenssiasukkaan on pidettävä hyvää huolta tiloista ja niiden yleisestä siisteydestä. Tilat on luovutettava residenssijakson päätyttyä samassa kunnossa kuin ne on vastaanotettu, eli siivottuina.

Residenssiasukkaalla on oikeus vieraisiin. Pidemmistä vierailuista on ilmoitettava residenssin yhteyshenkilölle. Residenssin ohjeet ja säännöt koskevat myös vieraita ja asukas on vastuussa siitä, että vieraat ovat niistä tietoisia. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka residenssiasukas mahdollisesti työllistää projektiinsa. Residenssiasukas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi hänen tai vieraansa aiheuttamista esineiden tai tilojen vaurioitumisesta.

Residenssiasukas on velvollinen ilmoittamaan toisen residenssiasukkaan tai hänen vieraidensa asiattomasta tai sääntöjenvastaisesta käytöksestä.

Residenssiasukas korvaa vahingot, jotka aiheutuvat hänen huolimattomuudestaan.

Asukkaiden toivotaan ilmoittavan residenssin henkilökunnalle, jos he residenssijaksonsa aikana lähtevät yli yön kestävälle pidemmälle matkalle. Samoin  toivotaan, että asukas on koko residenssin ajan puhelimitse tai sähköpostitse tavoitettavissa arkipäivisin museon virka-aikana 8–16 vähintään kerran päivässä.

Residenssiasunto ja työskentelytilat tarkastetaan residenssijakson päätyttyä. Mikäli residenssiasukkaan suorittamassa siivouksessa ja puhtaanapidossa on laiminlyöntejä, residenssillä on oikeus laskuttaa asukkaalta siivouksesta aiheutuneet kulut. Residenssin on esitettävä mahdolliset korvausvaatimukset kiinteistölle tai työskentelyvälineille tms. aiheutuneista vahingoista viimeistään kahden viikon kuluttua residenssiajan päätyttyä.

Einolan järjestyssäännöt

Residenssiasunnossa residenssiasukas voi asua, työskennellä ja elää, aivan kuten normaalia arkipäivääkin eletään. Avaimet kuitataan henkilökohtaisesti vastaanotetuksi residenssiin saavuttaessa ja palautetuksi lähdön yhteydessä allekirjoituksella. Hävinneestä avaimesta residenssi perii 60 € / avain.

Residenssiasunnossa on kolme makuuhuonetta. Residenssiasukas saa hänelle osoitettuun makuuhuoneeseen oman avaimen ja huonetta kohdellaan vieraan oleskelun ajan kuin hänen kotiaan: muilla ole oikeutta mennä huoneeseen kutsumatta tai erikseen sopimatta. Asuintilojen puhtaanapito on majoittujien vastuulla. Jokainen asukas on vastuussa omasta huoneestaan. Einolassa on yhteinen keittiö, sauna, pesuhuone sekä wc-tilat. Näistä tiloista asukkaat vastaavat yhteisesti.

Muita asukkaita häiritsevä meteli tai käytös on kielletty. Einolan hiljaiset tunnit ovat klo 23–06. Tänäkin aikana talossa voi toki elää ns. normaalia elämää (käydä suihkussa, saunoa, käyttää keittiötä) mutta on muistettava huomioida, että osa talonväestä saattaa jo olla nukkumassa.

Tupakointi ei ole sallittua sisätiloissa. Tupakoitsijoiden on siistittävä ulkona olevat tuhkakupit asumisensa aikana ja ennen poistumistaan. Alkoholin käyttö on sallittua mutta ehdottomasti muita asukkaita ja heidän asuinrauhaansa kunnioittaen.

Pesula noutaa vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesulapussin torstaisin Einolan ulkoterassilta. Jokaisen asukkaan on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että pesulakierto toimii ja huoneessa on puhtaita vuodevaatteita ja pyyhkeitä residenssin päättyessäkin. Ohjeet pesulan käyttöön löytyvät Einolan pesuhuoneesta.

Serlachius-residenssissä ei voi pitää lemmikkieläimiä mahdollisten allergioiden takia. Rekisteröidyt opaskoirat ovat kuitenkin sallittuja.

Aleksanterin linnan järjestyssäännöt

Residenssiasukas saa hänelle osoitettuun työskentelytilaan oman avaimen. Avaimet kuitataan henkilökohtaisesti vastaanotetuksi residenssiin saavuttaessa ja palautetuksi lähdön yhteydessä allekirjoituksella. Hävinneestä avaimesta residenssi perii 60 € maksun / avain.

Työskentely Aleksanterin linnassa on sallittua ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. Majoittuminen on kuitenkin kiellettyä. Residenssiasukas työskentelee residenssissä itsenäisenä toimijana. Serlachius-residenssillä ei ole oikeuksia teoksiin tai työn tuloksiin, jotka syntyvät residenssiaikana, ellei niistä erikseen sovita. Serlachius-residenssi ei voi varastoida teoksia ennen tapahtumaa tai näyttelyä eikä sen jälkeen. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on huolehtia niiden kuljetus tai mahdollinen kierrätys näyttelyn päätteeksi.

Aleksanterin linnassa työskentelee monta henkilöä samanaikaisesti. Yläkerrassa on kolme huonetta, alakerrassa maalaus- ja kuvanveistotilat, sekä yhteinen näyttely- ja projektitila. Residenssiasukkaan on ilmoitettava työtilatarpeensa residenssihakemuksessa. Jokaiselle pyritään osoittamaan heille sopivat tilat. Näyttely- ja projektitilan käytöstä sovitaan etukäteen residenssikoordinaattorin kanssa. Jokaisen Aleksanterin linnassa työskentelevän tai vierailevan on kunnioitettava muiden residenssiasukkaiden ja työskentelytiloissa työskentelevien työskentelyrauhaa.

Aleksanterin linnassa ei ole sallittua tupakoida sisällä. Tupakoitsijoiden on siistittävä ulkona olevat tuhkakupit residenssijaksonsa aikana ja ennen poistumistaan. Työrauhan ja turvallisuuden vuoksi alkoholinkäyttö on kielletty, erikseen sovittavia yksityisyystilaisuuksia lukuun ottamatta. Aleksanterin linna ei ole ravintolaillan jälkeinen jatkopaikka.

Aleksanterin linna on ensisijaisesti varattu residenssiasukkaiden työskentelyyn ja heidän suunnitelmiensa toteuttamiseen. Aleksanterin linna toimii työskentelytilojen lisäksi kuitenkin myös residenssin ja sen toimintaan liittyvän yhteisön tukikohtana.

Näyttelyt ja tapahtumat Aleksanterin linnassa

Residenssivieras voi järjestää Aleksanterin linnan galleriatilassa näyttelyn tai tapahtuman. Näyttely tai tapahtuma ei korvaa loppuraporttia, mutta voi olla osa sitä. Näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen on vapaaehtoista ja omatoimista. Näyttelytilasta ei peritä vuokraa. Aleksanterin linnan näyttelyt ovat yleensä kestoltaan lyhyitä, muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Näyttelyn ripustus, purku ja valvonta ovat residenssivieraan omalla vastuulla. Samoin tapahtuman järjestelyt. Residenssikoordinaattori auttaa järjestelyissä ja tiedotuksessa, ja toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä residenssivieraan ja Serlachius-museoiden tai Mäntän Kuvataideviikkojen henkilökunnan kanssa.

Galleriatila on palautettava samaan kuntoon kuin se oli ennen näyttelyä tai tapahtumaa. Serlachius-residenssi ei osallistu teosten myyntiin.

Aleksanterin linnassa voidaan residenssin aikana järjestää erilaisia tapahtumia myös Serlachius-museoiden tai Mäntän kuvataideviikkojen tai muiden residenssin yhteistyötahojen toimesta.

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Residenssissä työskentelevien toivotaan olevaan valmiita vuorovaikutukseen. Serlachius-residenssi järjestää kerran kuussa perjantaikahvit, jolloin residenssivieraiden toivotaan esittelevän lyhyesti itsensä ja kertovan työskentelystään. Kahveille kutsutaan paikallisia kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä. Mahdollisissa seminaareissa, näyttelyissä, yleisötapahtumissa tms. esittelytilanteissa, joissa työskentelijöiden toivotaan olevan paikalla ja esittelevän omaa työtään, sovitaan etukäteen.

Serlachius-museon kokoelmia tai arkistoja hyödyntävät projektit suunnitellaan hyvissä ajoin yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Aineistopyynnöt on lähetettävä viimeistään 2kk ennen residenssiin saapumista.

Serlachius-residenssin työryhmä pyrkii auttamaan asukkaita teosten julkaisussa ja esittämisessä. Se on myös valmis kommentoimaan ja konsultoimaan alueen asiantuntijoita sekä kehittämään projekteja yhdessä residenssiasukkaan näin toivoessa.

Serlachius-residenssi toivoo hyvin sujuvaa työskentelyjaksoa sekä pyrkii myös residenssijakson jälkeen edesauttamaan työn tulosten saavutettavuutta. Serlachius-residenssi on avoin residenssiasukkailta tuleville ideoille ja ehdotuksille residenssin ja Mäntän kehittämisestä.

Vielä

Serlachius-residenssin työryhmä tekee kaiken voitavansa, että residenssin verkkosivujen tieto on oikeaa ja ajantasaista, mutta sisältö saattaa muuttua ajoittain. Myös näitä ohjeita ja sääntöjä voidaan päivittää tarvittaessa.

Serlachius-residenssi ei vastaa kolmansien osapuolien verkkosivuille linkitetystä materiaalista eikä sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista muille palvelimille tai niiden käyttäjille.

Serlachius-residenssi ei ole vastuussa asukkaan työskentelyn aiheuttamista vahingoista tai tappioista asukkaalle, residenssille tai kolmansille osapuolille. Serlachius-residenssi pidättää oikeuden muutoksiin ja peruutuksiin force majeure -tapauksissa. Kaikista muutoksista ilmoitetaan residenssiasukkaille välittömästi.

fiFinnish